Hořovice

Městský úřad.

Městský úřad.

Území současných Hořovic bylo osídleno již v 10. století, na přelomu 12. a 13. století zde vznikl hospodářský dvorec, který byl na konci 15. století přestaven na gotickou tvrz (dnešní Starý zámek). Status města získaly Hořovice roku 1322. V 18. století byl v Hořovicích postaven Nový zámek a Starý zámek od této doby sloužil pouze jako obydlí pro úředníky a od roku 1929 jako sídlo Vojenské lesní správy.
V 19. století živila většinu obyvatel cvočkařská výroba. Hřebíky a cvočky místních kovářů proslavily zdejší kováře i za hranicemi. Hořovice jsou také známé výrobou harmonik, která byla zahájena kolem roku 1886 panem Slavíkem a trvá dodnes. Nejcennější stavební památky leží v Hořovicích ve dvou lokalitách, v blízkosti nového zámku a na Palackého náměstí. Turisticky nejatraktivnější je bezesporu budova nového zámku s přilehlým francouzsko-anglickým parkem. Proti bráně zámku stojí barokní kašna z konce 17. století, která byla do roku 1848 umístěna ve spodní části Koňského trhu v Praze. Památník obětem světových válek představuje socha Obětovaného od sochaře Františka Bílka. Nedaleko odtud stojí veřejnosti nepřístupný hořovický hrad. Na nedalekém vyvýšeném místě, na místě původní osady, uvidíte gotický, barokně přestavěný kostel sv. Jiljí se sochou sv. Rocha a márnicí.
Na Palackého náměstí stojí budova bývalého kláštera, která dnes slouží jako ZUŠ, barokní kostel Nejsvětější Trojice z roku 1674 s Loretou o šestnáct let mladší a Mariánským sloupem z roku 1711. Novorenesanční budova radnice byla postavena v roce 1905, v roce 1932 pak byla dokončena kontroverzní funkcionalistická budova Okresního úřadu. Ve Valdecké ulici uvidíte pozdně gotický Sloup odsouzenců v přelomu 15. a 16. století.
V Hořovicích, které byly až do roku 1960 okresním městem, žije asi 6800 obyvatel.

Budova radnice.
Průčelí kostela svatého Jiljí.
Průčelí kostela sv. Jiljí.
Kostel Nejsvětější Trojice.
  info  
tohle bude zápátí