Zámek Hořovice

Typický pohled.

Typický pohled.

Nový zámek V Hořovicích byl vybudovaný na přelomu 17. a 18. století, dokončen pak byl v roce 1709. Nedlouho poté, v letech 1737-1756, následovala jeho přestavba a rozšíření. Další přestavby následovaly před rokem 1839, v letech 1856-1868, na konci 19. století a v roce 1922.
Sluneční brána do zámeckého parku je zdobena sochařskou výzdobou z dílny Matyáše Bernarda Brauna, pochází z období kolem roku 1735.
Mezi vlastníky Nového zámku patřil např. Jan František z Vrbna a Friedrich Wilhelm von Hanau, po jehož smrtí se zámek stal majetkem státu. V roce 1922 získal zámek zpět jeho pravnuk Jindřich Schaumburg, po druhé světové válce byl však na základě Benešových dekretů znárodněn.

Vstupní průčelí.
Socha bývalého majitele panství Friedricha Wilhelma von Hanau.
Pohled od severovýchodu.
Pohled na Nový zámek.
  info  
tohle bude zápátí