Zámek Ohrada

... na mapě

Zobrazení na mapě

Barokní zámek Ohrada nechal v letech 1708 - 1713 postavit mezi Munickým a Zvolenovským rybníkem kníže Adam František Schwarzenberg podle projektu pražského architekta Pavla Ignáce Bayera. Zámek byl postaven kvůli potřebě mít nedaleko schwarzenberského sídla zázemí k pořádání parforsních honů a loveckých slavností.
Stavba probíhala v několika fázích, nejdříve byla na západě postavena zbrojnice, poté jižní a severní křídlo a následně hlavní budova s loveckým sálem a kaplí sv. Eustacha. Autorem stropu kaple sv. Eustacha s motivem Svaté Trojice je Georg Werle a vymaloval jej roku 1715, oltář sv. Huberta po Werlem dokončil roku 1720 J. André, oltářní obraz pak nalamoval vlámský malíř Pieter van Roy.
K výzdobě zámecké budovy přizval Adam František řadu umělců své doby. Štuky dělal Franz Carobbio, krby Oldřich Mánes, vídeňský malíř Georg Werle je pak autorem stropní fresky s motivem řecké bohyně lovu Artemis. V roce 1732 byl Adam František smrtelně zraněn při lovu a to samotným císařem Karlem VI., zámek ale i poté sloužil svému původnímu účelu.
V roce 1842 Jan Adolf II. založil na zámku první lovecké muzeum a soustředil sem sbírky trofejí a vycpanin. Vznik tohoto muzea je spjat s lesním adjunktem Václavem Špatným, jehož vynikající preparátorské práce inspirovaly tehdejšího majitele panství Jana Adolfa II. k založení tohoto lesnického a loveckého muzea. Ohrada se tak stala druhým nejstarším muzeem v Čechách po Národním muzeu.
V r. 1939 zde založil správce František Janovský na podnět Adolfa Schwarzenberga malou zoologickou zahradu jako živou součást muzea. Tato zoologická zahrada je nyní ve správě Jihočeského kraje a využívá část severního křídla zámku.
V roce 1947 byl rod Schwarzenbergů zákonem připraven o veškerý rodový majetek a tím byl vyvlastněn i zámek Ohrada. Od roku 1961 muzeum Ohrada spravuje Národní zemědělské muzeum a roku 1964 byla expozice obohacena o lesnické a myslivecké sbírky ze zámku Konopiště nebo o rybářské sbírky muzea na Kačině.

  info  
tohle bude zápátí