Polná

Stará škola.

Stará škola.

Historické město Polná leží asi 14 km severovýchodně od Jihlavy. Za jeho vznikem se musíme v čase vrátit do první čtvrtiny 13. století, kdy Polná vznikla jako trhová ves a etapový bod Haberské stezky.
Středu města dominuje děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie z let 1700–1707, také další tři kostely najdete blízko městského centra – na Sezimově náměstí stojí novogotický kostel sv. Anny, severně od Husova náměstí na Havlíčkově ulici najdete pozdně barokní kostel sv. Barbory se hřbitovem. Na vrchu Kateřinov spatříte raně gotický kostel sv. Kateřiny. Vzpomínkou na zaniklou židovskou komunity je Karlovo náměstí se synagogou a rabínským domem. Na severozápadním okraji Polné se leží židovský hřbitov.
U rybníku Peklo najdete hrad a zámek Polná, jenž byl postaven kolem roku 1320 a od roku 1924 v něm sídlí městské muzeum. V severní části města se na výšině Kalvárie můžete projít po Křížová cestě.
V současnosti ve městě, jehož historické jádro města je městskou památkovou zónou, žije asi 5 tisíc obyvatel.

Pohled na synagogu.
Vstupní část zámku.
Husovo náměstí.
Sezimovo náměstí.
  info  
tohle bude zápátí