Branná

Křížek na jihovýchodním kraji obce.

Křížek na jihovýchodním kraji obce.

O vísce Branná se poprvé dozvídáme v písemné zmínce z roku 1366, její název pochází z rybářských braní, které rybám bránily úniku z rybníka.
Největší památkou je zdejší kaple z roku 1852.

Kaple od severu.
Kaple z roku 1852.
Křížek u silnice směrem na Třeboň.
Památník padlých.
  info  
tohle bude zápátí