Nová Bystřice

... na mapě

Zobrazení na mapě

Původní obec, která je poprvé zmiňována v písemné zmínce z roku 1188, stávala při obchodní cestě několik stovek metrů od dnešního městečka. Patřila pánům z Landštejna a ti zde založili hrad. Městská práva dostala Bystřice již v roce 1341, a to od krále Jana Lucemburského. V roce 1420 bylo město i hrad prakticky kompletně vypáleny husity. Město muselo být postaveno znovu a poté dostalo svůj přívlastek Nová.
Ještě krátká kapitola z novodobé historie městečka. V roce 1938 zde byli zejména německým obyvatelstvem nadšeně přivítáni Němci a tehdejší Neubistritz se stala okresním městem. Osvobozena byla Nová Bystřice 10. května 1945, o pár dní později byli Němci odsunuti a nastal příliv českého obyvatelstva. V dobách komunistické totality městečko leželo jen pár stovek metrů od železné opony, což se neblaze projevilo i na jeho turistickém rozvoji. Po roce 1989 pak nastal obrovský rozkvět města a pěší i cykloturistiky v jeho okolí.
Na zdejším protáhlém náměstí uvidíte barokní kašnu a mariánský sloup Nejsvětější Trojice. V jeho blízkosti pak najdete zámek. Za jeho historií se musíme vypravit v čase do 13. století, kdy zde stával gotický hrad. Ten byl v 16. století přestavěn na renesanční zámek. Dnes je zámek, jehož klasicistní průčelí zdobí hlavní náměstí Nové Bystřice, v soukromých rukou. Původně gotický kostel svatého Petra a Pavla byl po požáru v 17. století přestavěn do současné barokní podoby. Na jižní straně města si můžete prohlédnout zbytky městského opevnění.
Velmi populární je zdejší úzkokolejka, jejíž trať byla vybudována koncem 19. století. V Nové Bystřici začíná a vede do Jindřichova Hradce a dále do Obrataně.
V současnosti v tomto nevelkém městečku u hranic s Rakouskem žije asi 3400 obyvatel.

  info  
tohle bude zápátí