Pevnosti Slavonice

Jednostranný objekt D1, č.1317.

Jednostranný objekt D1,  č.1317.

Zobrazit více informací o pevnostech Slavonice...
Pohled na objekt A-160, č. 1316.
Protipěchotní překážky.
Pevnůstka A-140, číslo 1052.
Objekt LO vzor 37, typ A-140, č. 1052.
  info  
tohle bude zápátí