Pomezí, Markl

Pohled z věže hradu Landštejna.

Pohled z věže hradu Landštejna.

Zbytky starého hradu Pomezí (Marklu) leží jen několik set metrů od známějšího a mladšího hradu Landštejna. Více než zbytky hradu vás zaujme dochovaný románský kostel sv. Jana Křtitele.
Podle archeologického průzkumu zde existovaly dřevěné stavby a opevnění valy již koncem 12. století, stavba hradu byla zahájena v prvních letech století třináctého, o hradním kostelu sv. Jana Křtitele se poprvé dozvídáme ve zmínce z roku 1232. Dále zde stával i výstavní románský palác.
Z původního hradu se dochovalo valové opevnění s příkopy na severní a východní straně a drobné zbytky zdiva. Jako jediná hradní stavba se dochoval románský kostel sv. Jana Křtitele, hrad byl na konci 13. století zničen mohutným, uměle založeným požárem.

Zbytky dávného hradu a kostel sv. Jana Křtitele.
Románský kostel sv. Jana Křtitele.
  info  
tohle bude zápátí