Třeboň

Budějovická brána v Třeboni.

Budějovická brána v Třeboni.

Historie města se začíná psát v polovině 12. století, kdy zde byl vybudován dvorec a poté i osada v jeho sousedství. Dvorec byl nejprve v držení Vítkovců, od roku 1366 pak přešel pod záštitu bratrů z Rožmberka.
Statut města Třeboň získala již v roce 1341, na konci 14. století pak bylo město opevněno hradbami a příkopem, město se tak stalo nedobytnou pevností a odolalo i při husitských válkách.
Od roku 1660 až do konce první světové války bylo třeboňské panství majetkem rodu Schwarzenbergů, na nějž má dodnes Třeboň řadu památek.
V Třeboni má sídlo pivovar Regent, který byl založen v roce 1379 a je tak jedním z nejstarších na světě, na zdejším zámku sídlí oblastní archiv s působností pro celé jižní Čechy. Třeboň je také vyhlášeným lázeňským střediskem.
V současnosti zde žije kolem 9000 obyvatel, centrum města je vyhlášeno městskou památkovou rezervací a zdejší krajina je chráněna jako Biosférické rezervace Unesco.

Detail sochy nedaleko Budějovické brány.
Socha nedaleko budějovické brány.
Socha na jižní straně kostela sv. Jiljí.
Jedna ze soch na východní straně kostela sv. Jiljí.
  info  
tohle bude zápátí