Zlatá stoka

Domov vodníka Čochtana...

Domov vodníka Čochtana...

To jsem já, Čochtan, vodník ze Zlatý stoky okres Třeboň, říkával Jan Werich v nezapomenutelné scénce Čochtan vypravuje. A odkud tedy Čochtan v podání Jana Wericha byl?
Vodní kanál Zlatá stoka leží nedaleko Třeboně, byla vystavěna podle plánu Štěpánka Netolického, stavba začala v roce 1508 a dokončena byla pravděpodobně v roce 1518.
V současnosti Zlatá stoka nadále plní svou původní funkci přivádět a odvádět vodu do soustavy rybníků a v neposlední řadě je cílem mnoha turistů. V jejím bezprostředním okolí je řada chráněných oblastí s různorodými zvířaty i rostlinami.

Vodní kanál malebným Třeboňskem.
Vodní kanál dokončen v roce 1518.
  info  
tohle bude zápátí