Nevděk

První jarní kvítky na Nevděku...

První jarní kvítky na Nevděku...

Hrad Nevděk postavil Jakoubek z Vřesovic nejspíše roku 1446 na kopci zvaném Hradec. Jeho původní jméno bylo Nový hrad, přičemž Starý hrad býval žlutický městský hrad. Roku 1568 byl již hrad pustý. Po zklidnění situace v zemi od počátku 16. století totiž ztratil hrad smysl a za třicetileté války se jeho zbytky naopak staly nebezpečné pro město, které měl kdysi chránit. Proto ho obyvatelé Žlutic rozvalili. Patrně z této doby pochází název Nevděk. Dnes si můžete na místě bývalého hradu prohlédnout jen stopy zemních valů.

Na místě dávného hradu...
Příkopy kolem hradu...
Skromné zbytky dávného hradu.
Kříž na místě někdejšího hradu.
  info  
tohle bude zápátí