Košťálov

Čedičový blok pod hradem.

Čedičový blok pod hradem.

O zakladateli hradu, zemanu Košálovi, píše Václav Hájek z Libočan ve své známé České kronice. Podle ní se prý v roce 744 za něho provdala sličná Běla, dcera Krokovy dcery Kazi a siláka Bivoje. O něco důvěryhodnější je rok 1372, z něhož pochází první písemná zmínka. Od 16. století se hrad proměňuje v malebnou zříceninu, opěvovanou básníky i malíři, kupříkladu Karlem Hynkem Máchou.

Pohled na hrad opěvovaný romantiky.
Pod hradem...
Výhled na krajinu v okolí hradu.
Zbytky zdí malebné zříceniny.
  info  
tohle bude zápátí