Zámek Bystré

Postaven v letech 1586-1590.

Postaven v letech 1586-1590.

Za historií zámku v Bystrém se musíme v čase vrátit na konec 16. století, v letech 1586–1590 jej totiž nechal Jan Bezdružický z Kolovrat vystavět v renesančním slohu. Není bez zajímavosti, že podoba zámku zůstala v podstatě zachována dodnes. V letech 1654–1655 jej nechal Maxmilián Valentin z Martinic podstatně rozšířit a po roce 1707 došlo k barokním úpravám. Při přestavbě v roce 1833 byla snesena věž, jenž stávala v průčelí. V letech 1850–1852 byl u zámku založen park se vzácnými dřevinami.
Po roce 1868 získal zámek rakouský císař a objekt ztrácí svůj význam. Od roku 1918 byl sídlem ředitelství státního velkostatku, po roce 1945 pak sloužil jako sklad a od roku 1953 byl sídlem několika internátních škol. Od roku 1975 byl v zámku zřízen Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež.
V roce 1978 došlo k požárům zámku, po opravě a přestavbě byl však v roce 1990 zprovozněn a jako Ústav sociální péče slouží i v současnosti.

Zdoben psaníčkovými sgrafity.
Sídle ústavu sociální péče.
  info  
tohle bude zápátí