Antýgl

... na mapě

Zobrazení na mapě

Dřevěná rázovitá usedlost Antýgl leží na začátku naučné stezky Povydří u silnice ze Srní do Modravy.
Dvorec je zmiňován již na přelomu 15. a 16. století, byl osídlen tzv. králováky. kteří byli poddanými krále a jejich úkolem bylo střežit hranici a zemskou stezku. Od roku 1523 do počátku 19. století zde byla sklárna. Jméno Antýgl pochází pravděpodobně z německého německého ein Tiegel, což volně přeloženo znamená jedna huť.
Dochovaný rozlehlý dvorec je ukázkou typické šumavské architektury.

  info  
tohle bude zápátí