Vodní hrad Švihov

... na mapě

Zobrazení na mapě

Hrad Švihov byl vystavěn v letech 1480–1489, mezi českými hrady je tedy jedním z nejmladších. Postaven byl na příkaz tehdejšího majitele panství Půty Švihovského z Rýzmberka. Opevnění pak po jeho smrti dokončili jeho synové. V roce 1548 hrad převzali Kavkové z Říčan, kteří však kvůli svému špatnému hospodaření v roce 1598 hrad prodávají rodu Černínů z Chudenic. Za třicetileté války hrad bez úspěchu obléhala švédská vojska. Zřejmě ze strachu před nedobytným hradem vydal habsburský císař Ferdinand III. nařízení k jeho demolici. Naštěstí k ní v plném rozsahu nikdy nedošlo, pobořena byla pouze část opevnění. Hradní paláce, kaple a bašty byly později změněny na panskou sýpku, což hrad ochránilo od rozsáhlejších přestaveb. V držení rodu Černínů hrad zůstal až do zestátnění v roce 1945. V této době byl hrad v dezolátním stavu, v roce 1950 byla zahájena velká rekonstrukce. Hrad byl opět zastřešen, vyčištěn, zrestaurováno bylo i vybavení hradu. Po povodních v srpnu 2002 byla opravena soustavy vodních příkopů.
Hrad tvoří dva obytné paláce, pětipatrová vstupní věž a hradní kaple na baště. Zčásti je zachovaná hradba se čtyřmi baštami – Červenou, Bílou, Zelenou a Zlatou. Hradu lemují dva vodní příkopy – vnitřní na místě dnešního vnitřního nádvoří a vnější mezi vnitřní a pobořenou vnější hradbou. Z vnějšího opevnění se dochovala pouze jedna válcová bašta.
V hradních interiérech uvidíte renesanční vybavení – nábytek, gobelíny, cínové a olověné nádobí, keramiku, zbraně a brnění. Na stěnách hradu se zachovaly cenné malby z 16. století.

  info  
tohle bude zápátí