Borovany

... na mapě

Zobrazení na mapě

První písemná zmínka o Borovanech pochází již z roku 1186. Na konci 13. století je vlastnil rod Vítkovců. Roku 1327 získal Borovany Vilém z Landštejna a jeho syn Vítek je roku 1359 prodal Rožmberkům. Obec se tak stala součástí novohradského panství. V závěru 14. století se zde vystřídalo několik majitelů, ve 30. letech 15. století se pak majitelem stává Petr z Lindy, který pocházel z Holandska a část Borovanského panství si koupil, aby se dostal mezi místní drobnou šlechtu. Po smrti jediného syna ale daroval svůj majetek Borovanskému augustiniánskému klášteru, který sám roku 1455 založil. Augustiniánský klášter byl v 50. letech 16. století zasažen morovou epidemií a roku 1564 byl zrušen.
Borovan se ujali Rožmberkové a v roce 1578 byly povýšeny na město. Po vymření Rožmberků v roce 1611 zdědili Borovany stejně jako celé panství Švamberkové, kteří však o svůj majetek přišli za účast na stavovském povstání. Borovanské panství tak připadlo císaři a později klášteru, který byl roku 1630 obnoven. Řád augustiniánů odešel z Borovan po církevních reformách Josefa II. a po zrušení kláštera v roce 1785. Tento zrušený klášter koupili Schwarzenbergové a přebudovali jej na zámek.
Samostatnou obcí se Borovany staly roku 1850, od roku 1973 jsou městem. V současnosti zde žijí asi čtyři tisícovky obyvatel.

  info  
tohle bude zápátí