Dříteň

... na mapě

Zobrazení na mapě

Poprvé je Dříteň zmiňována v písemné zmínce z roku 1432. V 15. a 16. století byla v majetku rodu Malovců z Malovic, kteří sídlili na zdejší tvrzi, a to až do roku 1598. Tehdy Bohuslav Malovec koupil hrad Hluboká a přestěhoval se na něj. Po jeho smrti v roce 1608 byla dříteňská část oddělena a připadla Václavu Malovcovi, zbylá část panství jeho bratrům. Díky účasti na českém stavovském odboji byl jemu i bratrům majetek roku 1622 zkonfiskován. Novým majitelem se stal císařský generál Baltazar Marradas a panství získal jako úhradu žoldu. Dříteň tak byla opět spojena s hlubockým panstvím. V roce 1661 koupil od Marradasova vnuka Bartoloměje panství hrabě Jan Adolf ze Schwarzenbergu a zdejší vrchností byli Schwarzenbergové až do zániku feudalismu. Samostatnou obcí je Dříteň od roku 1850.
Největší památkou obce je barokní budova zámku. Původní malovecká tvrz v první polovině 17. století vyhořela, v letech 1668 až 1774 byla podle projektu Giacoma Antonia de Maggi rekonstruována na obydlí pro vrchnostenské úředníky.
Dalšími památkami jsou kostel sv. Dismase z roku 1691, socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1757 nebo kovárna z roku 1855, která dnes slouží jako hostinec.
V Dřítni žije asi 1500 obyvatel.

  info  
tohle bude zápátí