Horní Stropnice

... na mapě

Zobrazení na mapě

Původně bývala Horní Stropnice malou osadou na okraji pustých pohraničních lesů, toto území dal v roce 1185 český kníže Bedřich jako léno Hadmarovi z Kuenringu. Stropnice jako taková pak vznikla pravděpodobně koncem 12. století. V roce 1259 byla jedna její polovina v majetku Voka I. z Rožmberka a druhá část patřila Albertovi z Boršova. Této druhé části vévodila až do 15. století tvrz. Jeden díl osady získal Smil z Hradů a roku 1300 jej prodal vyšebrodskému klášteru. Obě části vsi byly spojeny během první poloviny 14. století a tehdy se také Stropnice stala městečkem.
V roce 1359 drželi městečko Rožmberkové. Po smrti Petra Voka z Rožmberka v roce 1611 jej zdědili s novohradským panstvím Švamberkové a roku 1620 se v rámci pobělohorských konfiskací vše stalo majetkem císařského generála Karla Bonaventury Buquoye.
Typickým řemeslem Stropnice bývalo tkalcovství, až do roku 1895 zde byl v provozu také pivovar. Horní Stropnice se stala přirozeným centrem podhůří Novohradských hor.
Největší zdejší památkou je původně románský kostel sv. Mikuláše, který byl několikrát goticky přestavěn.
V Horní Stropnici, v níž najdete kemp s koupalištěm nebo sportovní halu a odkud můžete vyrazit po několika turistických tras do Novohradských hor, žije asi 1500 obyvatel.

  info  
tohle bude zápátí