Hrad Nové Hrady

... na mapě

Zobrazení na mapě

Původně gotický hrad stojí na západním okraji města Nové Hrady na skalnatém výběžku nad údolím říčky Stropnice. Za jeho počátky se musíme vrátit v čase na konec 13. století, kdy byl založen Vítkovci na místě, kde nejspíš bývalo starší hradiště. První písemná zmínka o něm pak pochází z roku 1279, kde se o něm píše jako o strážním hradu na Vitorazské obchodní stezce. Dalšími majiteli hradu i města se po Vítkovcích stali pánové z Landštejna a po nich v roce 1359 Rožmberkové.
V roce 1425 byl hrad dobyt husity, kteří jej i vypálili. Po dalším požáru, jenž hrad postihl v roce 1467, jej znovu obnovil až v 1. polovině 16. století Vilém z Rožmberka. Dnešní dispozici získal hrad při rozsáhlé přestavbě v první polovině 16. století. V roce 1573 byl hrad po požáru a explozi střelného prachu silně poškozen.
Koncem 16. století byli vlastníky hradu Švamberkové, kteří na něm provedli menší stavební opravy, velká rekonstrukce pak následovala na počátku sedmnáctého století. V roce 1620 hrad dobyl generál Buquoy, který potlačil stavovském povstání proti císaři a ten mu město i s hradem následně věnoval.
Buquoyové zde vládli tři stovky let. Hrad postupně opravili, ale v roce 1810 se přestěhovali do nového empírového zámku. Hrad od té doby sloužil jako byty pro úřednictvo.
V současnosti je zde umístěno muzeum jihočeského skla, najdete zde největší sbírku černého hyalitového skla na světě.

  info  
tohle bude zápátí