Zahájí

... na mapě

Zobrazení na mapě

Poprvé se o vísce u kostela Zvěstování Panny Marie dozvídáme v písemné zmínce z roku 1352. Jméno tehdejší osady bylo Vavřinčice, název Zahájí se pak používá od přelomu 14. a 15. století. Významně se Zahájí zapsalo do historie během války o rakouské dědictví, kdy zde 25. května 1742 proběhla důležitá bitva, při níž se střetla rakouská a francouzská vojska.
Mezi zdejší památky patří původní raně gotický kostel Zvěstování Panny Marie z konce 13. století, u něhož byly po požáru v roce 1742 provedeny barokní úpravy. Nedaleko od Zahájí v lese pak stojí skupina památných stromů, kterým se říká Schwarzenberské duby.
V současnosti žije v obci, která leží severně od Zlivi, asi 400 obyvatel.

  info  
tohle bude zápátí