Zámek Nové Hrady

... na mapě

Zobrazení na mapě

Zámek v Nových Hradech patří do skupinky aristokratických sídel, které byly budovány na novohradském panství za doby panování šlechtického rodu Buquoy.
Stavba zámku byla zahájena na začátku 19. století, inspirován byl francouzským vzorem a stavba probíhala podle plánů hlavního architekta Franze Werschafelda v empírovém stylu. Tvoří jej trojkřídlý dvoupatrový podkovovitý komplex, k němuž jsou na obou bocích připojeny krytým průjezdem přístavky. Zámek byl elegantně včleněn do přírodního okolí, z jihu na něj navazovala Jánská louka, před severním průčelím se rozkládá rozsáhlý zámecký park s jezírkem.
Po zestátnění v roce 1945 zámek nejdříve sloužil jako dětská ubytovna, poté jako střední zemědělská škola, nyní v zámku sídlí Akademie věd.

  info  
tohle bude zápátí