Červený Dvůr

... na mapě

Zobrazení na mapě

Historie zdejšího zámku začíná letohrádkem Viléma z Rožmberka, u něhož nechal roku 1598 Vilémův mladší bratr Petr Vok založit rozlehlou zahradu a oboru. Rozšíření zámku provedla Marie Arnoštka z Eggenbergu roku 1672, tehdy bylo postaveno křídlo s kaplí. Josef Adam Schwarzenberg v letech 1748 až 1749 nechal zámecký areál rozšířit o salu terrenu, po roce 1756 následovala výstavba jižního křídla. Poslední úpravy zámku proběhly v druhé polovině 19. století. Zámek byl vybrán za letní sídlo Schwarzenbergů a pro tento účel byl upraven. Nejcennější částí zámku je Čínský sál s rokokovými nástěnnými malbami F. J. Prokyše z roku 1756.
Nová éra zámku začala v roce 1965, kdy bylo navrženo využít chátrající a prázdné zámecké budovy jako léčebny pro osoby závislé na alkoholu. Nejprve byl zahájen provoz v jednom křídle budovy a pacienti v rámci pracovní terapie pomáhali při rekonstrukci budovy. Rekonstrukce byla dokončena v roce 1970. Vedle tradičního skálovského terapeutického systému podstupovali pacienti od samého vzniku léčebny také arteterapii, což je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu.
V roce 2008 zde vzniklo také samostatné ženského oddělení.
Zámek není veřejnosti přístupný, do zámeckého parku je ale přístup volný. Prochází jím trasa asi 3 km dlouhé naučné stezky Červený dvůr, která pojednává o historii zámku i parku.

  info  
tohle bude zápátí