Chvalšiny

... na mapě

Zobrazení na mapě

Poprvé jsou Chvalšiny písemně zmiňovány v roce 1281. Po roce 1293 se o nich už píše jako o městečku a tím byly až do poloviny 20. století. Před husitskými válkami patřily k panství kláštera Zlatá Koruna, později až do zrušení poddanství k českokrumlovskému panství.
Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu ve Chavlšinách sídlí v budově, která sloužila původně jako radnice, po roce 1848 pak jako okresní soud. V tomto muzeu je instalována také expozice o historii obce.
Kostel svaté Máří Magdalény je poprvé připomínán v roce 1293, v letech 1487-1507 však byl nahrazen pozdně gotickou novostavbou. Kolem kostela stával hřbitov, zrušený v 1. polovině 19. století. Mezi další památky Chvalšin patří pranýř se sochou svatého Jana Nepomuckého nebo křížová cesta s kapličkou.
V současnosti zde žije asi 1200 obyvatel.

  info  
tohle bude zápátí