Zlatá Koruna

... na mapě

Zobrazení na mapě

Klášter Zlatá Koruna je jedním z nejlépe zachovaných gotických klášterů v Čechách. Byl vystavěn na úpatí vrchu Kleť, na místě, které obtéká ze tří stran řeka Vltava. Založil jej Přemysl Otakar II. v roce 1263 a pojmenoval jej Svatá trnová koruna. Klášter, který patří cisterciáckému řádu, se stal důležitou oporou královské moci ve svém širokém okolí. Později získal své nové jméno Zlatá Koruna.
Po smrti svého zakladatele Přemysla Otakara II. nastaly pro klášter těžké časy. Znovu jej obnovil král Václav II., těžký požár pak klášter postihl ve 14. století a v letech 1420 a 1429 byl dobyt a vypálen husity. Po husitských válkách získal klášter velkou samostatnost a následoval jeho mohutný stavební rozvoj. Vše skončilo v roce 1785, kdy byl zrušen a přebudován na továrnu.
Hlavními stavbami kláštera jsou chrám Nanebevzetí Panny Marie, ke kterému přiléhá dvojkřídlý konvent s křížovou chodbou a s gotickou kapitulní síní. Nejstarší částí kláštera je malý konvent s kaplí Andělů Strážných z 80. let 13. století.
Na začátku 20. století byl klášter opraven, je přístupný veřejnosti a můžete tu navštívit třeba stálou expozici jihočeského písemnictví.

  info  
tohle bude zápátí