Poběžovice

... na mapě

Zobrazení na mapě

Poprvé se o Poběžovicích dozvídáme v písemné zmínce z roku 1359, v roce 1502 pak byly povýšeny na město a získaly privilegia kupříkladu soudního práva, dále pak městský znak a pečeť.
V roce 1864 zakoupil Poběžovické panství rod Coudenhovů. Není bez zajímavosti, že hrabě Heinrich Coudenhove-Kalergi působil jako vyslanec v Japonsku. V této zemi se seznámil s krásnou Mitsuko a oženil se s ní. V roce 1896 spolu přijeli do Poběžovic, měli 7 dětí, z nich nejvýznamnější Richard Mikuláš Coudenhove-Kalergi byl prvním prezidentem Panevropské unie.
2. světová válka způsobila velké změny v obyvatelstvu Poběžovic. Dříve zde žila početná židovská komunita, která ale byla za nacismu krutě rozprášena, po roce 1945 pak došlo k odsunu místní německé komunity a město bylo dosídleno Čechy. Za socialismu byly Poběžovice díky své poloze na periferii dá se říci celého východního bloku a pozvolna upadaly. Chátraly i zdejší památky. V současnosti se Poběžovice stávají turistickým cílem nejen díky zpřístupněnému zámku a obnovenému židovskému hřbitovu, ale zejména díky krásné a panenské přírodě Českého lesa. Žije zde asi 1600 obyvatel.

  info  
tohle bude zápátí