Hořice

... na mapě

Zobrazení na mapě

Hořice v Podkrkonoší leží přesně v půli cesty mezi okresním městem Jičínem a krajským Hradcem Králové. Každému obyvateli Česka se nepochybně vybaví zdejší legendární Hořické trubičky, informovanějším pak nejstarší sochařsko-kamenická škola v Evropě nebo motocyklový závod 300 zatáček Gustava Havla.
Poprvé se o Hořicích dozvídáme z písemné zmínky z roku 1143, v roce 1365 jsou již doloženy jako městečko. V době husitských válek byla na nedalekém vrchu Gothard v roce 1423 svedena bitva, kdy proti sobě stáli Jan Žižka a Čeněk z Vartenberka s panskou jednotou. Žižkovo vojsko tuto bitvu vyhrálo.
V 15. století patřily Hořice pánům ze Smiřic a toto období bylo ve znamení hospodářského vzestupu města. Po bitvě na Bílé hoře získal Hořice Albrecht z Valdštejna a po jeho zavraždění Jakub Strozzi. Jeho syn Petr Strozzi odkázal výnosy z panství Hořice na zřízení nadace pro vojenské invalidy.
V roce 1866 byla rozhodující bitva prusko-rakouské války svedena u nedaleké Sadové. Hořice byly v té době sídlem pruského štábu a velkým lazaretem, mnozí ranění pak našli místo posledního odpočinku na gothardském hřbitově.
V roce 1884 byla v Hořicích založena legendární škola na zpracování kamene.
Mezi památky Hořic patří kostel Narození Panny Marie z let 1741 - 1748, mariánský sloup z roku 1824, novogotická radnice z roku 1872 nebo židovský kostelík a hřbitov. Na vrchu Gothard stojí původně románský, barokně přestavěný kostelík svatého Gotharda, na úbočí vrchu je umístěna galerie kamenných plastik, které jsou výsledkem Hořických sochařských symposií. Rozhledna Masarykova věž samostatnosti stojí nad městem na hřebeni Hořického chlumu.
V Hořicích žije asi 9000 obyvatel.

  info  
tohle bude zápátí