Klášter Štěnovice

... na mapě

Zobrazení na mapě

Za historií kláštera Štěnovice se musíme v čase vypravit do roku 1753, kdy jej založila majitelka štěnovického panství hraběnka Terezie Pöttingová rozená Michnová z Vacínova. Klášter založila při kostele svatého Prokopa, který byl postaven v roce 1747 vestavbou do raně barokní sýpky. Byli sem pozváni kněží ze španělské větve reformovaných trinitářů. Tři desetiletí po svém založení byl v rámci Josefinských reforem klášter v roce 1783 zrušen. Poté byl objekt využit jako fara s kostelem štěnovické farnosti.

  info  
tohle bude zápátí