Nepomuk

... na mapě

Zobrazení na mapě

Poprvé se o Nepomuku dozvídáme v písemné zmínce z roku 1144. Tato zmínka souvisela se založením nedalekého cisterciáckého kláštera. Osada Nepomuk se postupem času stala trhovou vsí a střediskem správy, řemesel a obchodu pro klášterní doménu. Ve 13. století bylo uděleno Nepomuku hrdelní právo. Rozvoj Nepomuku souvisí s rozvojem stříbrných dolů a rýžováním zlata, pozůstatky těchto činností jsou v kraji patrné dodnes. Nedaleko hlavního náměstí se nachází síť středověkých štol a podzemních chodeb.
Městská práva náležejí Nepomuku pravděpodobně od roku 1413. V roce 1420 došlo k vypálení zdejšího kláštera, jeho majetek pak přešel do rukou Švamberků a poté Šternberků. Město získalo rozsáhlé právo várečné a právo konání výročních trhů. Roku 1730 získal Nepomuk od císaře Karla VI. nastálo titul města.
17. - 19. století bylo v Nepomuku spjato se zdejšími svatojánskými poutěmi. Svatý Jan Nepomucký se narodil v Nepomuku kolem roku 1340, působil jako veřejný notář a generální vikář pražské arcidiecéze. Dostal se do centra tehdejších sporů mezi církví a králem a v roce 1393 byl po mučení svržen z Karlova mostu do Vltavy. Jeho kult se začíná masově šířit v 17. století, v roce 1729 jej pak papež Benedikt XIII. oficiálně kanonizoval. Stovkami svatojánských soch a kostelů najdeme nejen u nás, ale i za hranicemi. Jako patron vod také ochraňuje řadu mostů. Svatý Jan Nepomucký je nejvýznamnějším barokním světcem.
V současnosti žije v městečku, které je díky své malebnosti, historickým památkám i okolní přírodě vyhledávaným turistickým cílem, necelé čtyři tisíce obyvatel.

  info  
tohle bude zápátí