Zámek Lužany

... na mapě

Zobrazení na mapě

Za historií zámku v Lužanech se musíme v čase vrátit do roku 1245, kdy na na místě dnešního zámku stávala dřevěná tvrz. Tato tvrz byla přestavěna v roce 1753 na jednopatrový renesanční zámek, ten byl pak na začátku 19. století přestavěn v barokním slohu.
Zámek i panství zakoupil roku 1886 architekt, stavitel a mecenáš Josef Hlávka a přestavěl ho podle vlastních plánů. Také nechal přistavět jednopatrovou kapli zasvěcenou Panně Marii, sv. Václavovi a sv. Antonínovi. Po jejím vysvěcení v roce 1887 složil zdejší častý host Antonín Dvořák tzv. Lužanskou mši. Zámek se stal místem častých návštěv významných českých osobností, kromě Antonína Dvořáka zde pobýval kupříkladu Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer, Josef Václav Myslbek, Max Švabinský, Josef Suk nebo Oskar Nedbal.
Josef Hlávka zámek spolu s celým majetkem v roce 1904 odkázal Nadaci Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových, které patří dodnes. Zámek a jeho areál slouží představitelům vědy a kultury i vybraným studentům vysokých škol. Přístupný je výjimečně po dohodě s představiteli nadace.

  info  
tohle bude zápátí