Zámek Nebílovy

... na mapě

Zobrazení na mapě

Zámek Nebílovy získal svoji současnou podobu v letech 1706 – 1720 přestavbou ze starší tvrze. Je postaven v barokním slohu s renesančními prvky.
V roce 1715 zámek získala Antonie Černínová z Chudenic, která jej připojila ke Šťáhlavskému panství. Majitelé panství sídlili ve Šťáhlavech a Nebílovům věnovali jen malou pozornost. V letech 1739 – 1784 dokonce nechal Heřman Jakub Černín z Chudenic zámek zcela zpustnout, ale jeho syn Jan Vojtěch jej dal v letech 1785 – 1789 nákladně opravit. V roce 1816 panství získali Valdštejnové – Vartemberkové a zámek byl po více než sto let využíván k hospodářským účelům a dostal se tak bezmála na pokraj zániku. V roce 1919 byl pak poničený zámek zkonfiskován a dokonce rozparcelován. Záchranu mu přinesly až rozsáhlé rekonstrukce po roce 1968, které pokračují do současnosti.

  info  
tohle bude zápátí