Čachrov

... na mapě

Zobrazení na mapě

Poprvé je Čachrov písemně připomínán roku 1352, leží v Šumavském podhůří asi 15 km jižně od Klatov.
Není bez zajímavosti, že zde byla v roce 1901 uvedena do provozu jedna z prvních vodních elektráren v Čechách. Byla postavena dle projektu Františka Křižíka zdejším rolnickým družstvem.
Gotický kostel sv. Václava byl vystavěn kolem roku 1360, věž pak k němu byla přistavěna roku 1804. Mezi další památky Čachrova patří zdejší tvrz nebo venkovský dům č.p. 30.
V Čachrově v současnosti žije asi 540 obyvatel.

  info  
tohle bude zápátí