Horažďovice

... na mapě

Zobrazení na mapě

Okolí dnešních Horažďovic bylo osídleno odnepaměti a souvisí s nedalekým hradištěm na Práchni. Nejstarší zprávy o Horažďovicích pocházejí z roku 1251, osadu Gorazdějovice založil kněz Gorazd, žák a nástupce svatého Metoděje.
Za čtyři desítky let, v roce 1292, byla tato osada povýšena na město králem Václavem II., město bylo brzy opevněno a byla zde postavena tvrz. Také se stalo poddanským v držení rodu Bavorů. V roce 1307 byl Bavor III. proti volbě nového krále Rudolfa Habsburského. Ten město obléhal, ale zemřel při tom na úplavici. Obléhání však bylo úspěšné, protože smrt krále byla během obléhání utajena.
Po roce 1404 se město stalo majetkem pánů z Hradce. V období husitských bouří stály Horažďovice na straně táboritů i proti vlastní vrchnosti.
V roce 1459 koupil panství rod pánů z Kocova, následoval Půta Švihovský ze Švihova a Rýzberka, který zde již v roce 1503 nechal postavit vodovod, nechal zřídit klášter minoritů a také zavedl městské právo podle práva Starého Města pražského.
V době stavovského povstání vyznávali majitelé panství víru českých bratrů a tak bylo město v roce 1619 vypáleno císařským vojskem, následoval hlad a epidemie. Panství bylo poté zkonfiskováno. Jeho novým majitelem panství se stal přísně katolický rod Šternberků, kterému ale vděčíme za rozvoj města. V této době byl přestavěn kostel i zámek a byla také rozšířena městská práva.
Od roku 1719 následovalo časté střídání majitelů města. Roku 1845 koupil panství kníže Rudolf Kinský ze Vchynic a Tetova, jehož rod vlastnil panství až do roku 1945 a velmi se zasloužil o další rozvoj města. Ten byl ale přerušen neuváženým rozhodnutím měšťanů zainteresovaných na formanství, odmítli totiž napojení na železniční trať z Plzně do Českých Budějovic.
Konec 2. světové války zde byl ve znamení osvobození americkou armádou generála Pattona.
V současné době jsou Horažďovice třetím největším městem okresu Klatovy, žije zde 5700.

  info  
tohle bude zápátí