Fotogalerie Panenského Týnce

Vnitřní stěna chrámu. Monumentální zřícenina chrámu. Meditující návštěvníci... Barokní zvonice a tajemný chrám. Tajemná a nikdy nedokončená stavba chrámu.
Tajemný a nikdy nedokončený chrám.
Pohled na horní část. Tajemná stavba chrámu... Vstupní portál. Zdi a sloupy tajemné stavby... Sloupy dávného chrámu. Pohled od východu. Tajemná stavba chrámu.
Boční portál. Pohledem od jihu. Nikdy nedokončená stavba chrámu.
Majestátná a tajemná stavba chrámu. Vnitřní prostor chrámu. Pohled od jihu. Sloupy tajemného chrámu.

  fotogalerie  
tohle bude zápátí