Broumovský klášter

Interiéry kláštera.

Interiéry kláštera.

Zobrazit více informací o Broumovském klášteru...
Severní strana kláštera.
Domek v klášterní zahradě.
Část sakristie s epitafem Fabriciovi rodiny a oltářem Nejsvětější Trojice
Vstup do kostela sv. Vojtěcha.
  info  
tohle bude zápátí