Zámek Kratochvíle

... na mapě

Zobrazení na mapě

Zámek Kratochvíle najdete asi 3 km severozápadně od Netolic. Nechali jej vystavět Rožmberkové jako své nové sídlo místo nedalekého hradu Helfenburka, který po dokončení Kratochvíle opustili.
Zámek byl postaven v letech 1583 - 1589 podle italského vzoru renesančních panských sídel Italem Baltazarem Maggim.
Zajímavostí zámku je zajištění jeho základů dubovými a olšovými piloty. Toto zajištění bylo nutné kvůli zabezpečení stability budovy v bažinatém prostředí. Jediné větší stavební úpravy proběhly na zámku v 17. století pod vedením Jakuba de Maggi. Při těchto úpravách byla mimo jiné snížena vstupní brána, postaveny dvě nové bašty nebo odstraněna báň. Drobné úpravy následovaly ještě v 18. a 19. století.
Dalšími majiteli byli po Rožmbercích Eggenbergové a Schwarzenbergové.
Na zámku jsou dochované cenné renesanční interiéry s krásnou štukovou výzdobou Antonia Melaniho a s malbami Jiřího Widmanna inspirované antickou mytologií. Nejcennějším interiérem je Zlatý sál, který sloužil k reprezentačním účelům.

  info  
tohle bude zápátí