Rokycany

... na mapě

Zobrazení na mapě

Rokycany jsou jedno z nejstarších měst v Čechách, první zmínka o nich totiž pochází již z roku 1110. V této době zde stával biskupský dvorec s osadou. Na město byla osada povýšena ve 14. století. Ve městě stával biskupský hrad, který však zanikl. Zbytky středověkého opevnění se ale dochovaly dodnes. V gotickém období byl vystavěn kupříkladu děkanský chrám Panny Marie Sněžné na náměstí. Město ve středověku mnohokrát vyhořelo.
V roce 1584 byly Rokycany povýšeny na královské město. V období baroka byl přestavěn chrám na náměstí a postaven morový sloup. Na Malém náměstí byl vztyčen sloup sv. Jana Nepomuckého. V barokním stylu je postavena také městská radnice.
Doslova pohromou bylo pro město 18. století, došlo k několika požárům a v jeho první polovině bylo město zasaženo morovou epidemií, v druhé polovině pak krutým hladomorem. V roce 1813 došlo k poslednímu velkému požáru města.
Přelom 19. a 20. století přinesl rozvoj průmyslu, vzdělání a kultury, bohužel ale v této době došlo k řadě demolic historických městských staveb zejména částí městského opevnění. V roce 1900 byla zbořena gotická Saská brána. Další demolice památek následovala v prvních letech komunistické vlády, v roce 1950 byla zbourána historická Plzeňská brána a byly odstraněny veškeré památky na osvobození Američany.
Komunistická léta znamenala také masivní výstavbu, v roce 1957 byla na kopci nad městem dostavěna nová budova nemocnice, v 60., 70. a 80. letech byla postavena řada panelových sídlišť, v některých případech opět s obětí historické zástavby.
Po sametové revoluci zaniklo v Rokycanech mnoho podniků, ale také do města přišli noví zahraniční investoři. Historické památky, které nebyly v letech minulých zbořeny, jsou krásně opravené.
Ve městě žije více než 14 tisíc obyvatel, patří mezi ně i známá romská zpěvačka Věra Bílá.

  info  
tohle bude zápátí