Vodní nádrž Klabava

... na mapě

Zobrazení na mapě

Vodní nádrž Klabava byla postavena v roce 1957, její úkol byl chránit před velkou vodou nedaleký lom na železnou rudu. Činnost lomu byla ale ukončena a v roce 1975 byl zatopen. Nádrž tak ztratila svůj původní význam a v současnosti slouží k zajištění minimálního průtoku, ochraně před povodněmi a k rekreaci.
Sypaná zemní hráz nádrže měří 404 m, je vysoká 12,6 m, plocha nádrže dosahuje 128 ha.

  info  
tohle bude zápátí