Soběslav

... na mapě

Zobrazení na mapě

Oblast soutoku řeky Lužnice a Černovického potoka byla osídlena již v pravěku. První zmínka o Soběslavi je pak poprvé připomínána v roce 1293. V této době zde stával hrad a obec patřila k majetku rodu Rožmberků. O sto let později byla povýšena na město a kolem bylo vystavěno městské opevnění. Rozmach Soběslavi přineslo 16. století, kdy se díky své výhodné poloze stala nejvýznamnějším hospodářským a správním centrem rožmberského panství.
Smolný byl pro Soběslav rok 1598, kdy město zachvátil velký požár a úpadek pokračoval i za třicetileté války. Na další rozvoj si Soběslav musela počkat až na konec 19. století, kdy byla vybudována železnice.
Něco málo o zdejších památkách: Hrad zde byl vystavěn ve 13. století, už od 15. století byla ale uváděn jako pustý. Do dnešních dnů z něj zbyla jen hláska a zbytky opevnění. Z městských hradeb zůstaly zachovány části vnějšího i vnitřního opevnění s baštou.
Na náměstí se dochovalo několik renesančních domů např. Smrčkův a Rožmberský dům, ve kterých je dnes umístěno městské muzeum. Dále pak renesančně přestavěná stará radnice z 15. století, s barokním průčelím.
Dominantou města je kostel svatého Petra a Pavla ze 14. století. Nedaleký bývalý špitální vrcholně gotický kostel svatého Víta je jednou z nejzajímavějších staveb tzv. krásného slohu v Čechách. Na bývalém hřbitově na předměstí stojí původně raně barokní kostel svatého Marka ze 17. století, který spolu s osmibokou kaplí Panny Marie slouží muzejním účelům.
V Soběslavi žije asi 7300 obyvatel.

  info  
tohle bude zápátí