Planá

... na mapě

Zobrazení na mapě

Počátky osídlení dnešní Plané sahají již do 9. století. Na místě dnešního kostela sv. Petra a Pavla pak stávalo již v 10. a 11. stol. slovanské sídliště.
První písemné zmínky o Plané pocházejí z roku 1251. V tehdejší době leželo město na důležité obchodní cestě z Norimberka přes Cheb do Čech. Původní osada se rozkládala u Bohušova vrchu kolem románského kostela Petra a Pavla. Nejstarší část Plané byla postavena ve 13. a 14. století. Na začátku 15. století byla Planá již poměrně velkým městečkem , které bylo obehnáno příkopy a hradbami, na na jihozápadě pak byl postaven gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Do dějin města nejvíce zasáhl rod Šliků hornictvím a mincovnictvím. Město prošlo obdobími rozkvětu i úpadku. Úpadkem bylo jednoznačně 16. století, kdy město dvakrát postihla epidemie moru a bylo téměř vylidněno. Rozkvět následoval na konci 17. století v souvislosti s rozvojem řemesel, obchodu a hornictví. V roce 1898 byla ve městě otevřena státní reálka a na začátku 20. století byla postavena nová měšťanská a obecná škola. V této době se Planá stala železniční stanicí, byla zde postavena nemocnice a jiné budovy.
Po 2. světové válce bylo dne 6. května 1945 město osvobozeno americkou armádou, následně došlo k odsunu většiny německého obyvatelstva a nastalo nové osidlování města i okolí.
V současnosti žije v Plané asi 5500 obyvatel.

  info  
tohle bude zápátí