Braunův betlém

Skupina Narození Krista, Klanění pastýřů a Příchod Tří králů.

Skupina Narození Krista, Klanění pastýřů a Příchod Tří králů.

Zobrazit více informací o Braunovu betlému...
Jákobova studna.
Jákobova studna - Ježíš a Samařanka u studny.
Reliéf Vidění Svatého Huberta.
Detail reliéfu Vidění Svatého Huberta.
  info  
tohle bude zápátí