Fotogalerie Broumovského kláštera

Pohled z klášterního nádvoří. Relikviář. Strop lodi chrámu.. Svatá Apollonia, patronka zubařů. Varhany a strop hlavní lodi. Socha světice. Vstup do kostela sv. Vojtěcha. Sochy na zdi kláštera. Záběr z interiérů kláštera. Nádvoří benediktinského kláštera. Kostra na chodbě kláštera. Klášter benediktinů sv. Vojtěcha. Soška světice. Domek v klášterní zahradě. Pohled na nádvoří. Chrámová loď. Sochy u klášterní zdi. Pohled od západu. Klášterní knihovna. Procházka klášterem. Interiéry kláštera. Část sakristie s epitafem Fabriciovi rodiny a oltářem Nejsvětější Trojice Knihovna. Strop chrámové lodi. Zdobený strop kláštera. Severní část východního nádvoří. Kašna na nádvoří. Refektář. Chrámová loď směrem k varhanům. Socha před budovou kláštera. Výjev ukřižování. Pohledem od východu. Severní strana kláštera. Dům v klášterní zahradě. Kostel svatého Vojtěcha. Detail Turínského plátna. Svatá Barbora. Nádvoří zdejšího kláštera. Oltářem Nejsvětější Trojice v sakristii. Pohled na kostel sv. Vojtěcha. Jedna ze soch světců. Interiéry dávného kláštera. Unikátní dochovaný oděv mnichů. Zadní část chrámové lodi s varhanami. Východní nádvoří. Západní část kláštera. Pohled na dům v klášterní zahradě.

  fotogalerie  
tohle bude zápátí