Stratov

Padlým za světové války.

Padlým za světové války.

Poprvé se o Stratově dozvídáme v písemné zmínce z roku 1357.
I takováto malá víska, jakou se svými 580 obyvateli se může zapsat do historie. Poprvé se tak stalo v roce 1808, kdy spadl mezi Stratov a Ostrou meteorit, jeho úlomky najdete jak v muzeu ve Vídni, tak v Národním muzeu nebo v muzeu v Tübingenu.
Válečná událost, kdy nedaleko železniční stanice vybuchl v březnu 1945 německý muniční vlak se stala předlohou pro novelu Bohumila Hrabala Ostře sledované vlaky.

Jejich jména žijí na věky...
Na cestě...
Kaple Nejsvětější Trojice.
Památník padlých.
  info  
tohle bude zápátí