Stratov

Jejich jména žijí na věky...

Jejich jména žijí na věky...

Poprvé se o Stratově dozvídáme v písemné zmínce z roku 1357.
I takováto malá víska, jakou se svými 580 obyvateli se může zapsat do historie. Poprvé se tak stalo v roce 1808, kdy spadl mezi Stratov a Ostrou meteorit, jeho úlomky najdete jak v muzeu ve Vídni, tak v Národním muzeu nebo v muzeu v Tübingenu.
Válečná událost, kdy nedaleko železniční stanice vybuchl v březnu 1945 německý muniční vlak se stala předlohou pro novelu Bohumila Hrabala Ostře sledované vlaky.

Kaple Nejsvětější Trojice.
Památník padlých.
Na cestě...
Padlým za světové války.
  info  
tohle bude zápátí